مرور اصطلاحنامه تسليحات‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بمب

(فراداده‌ها)

تسليحات ضد ماهواره

(فراداده‌ها)

تسليحات‌ استراتژيک‌

(فراداده‌ها)

سلاح هاي سرد

(فراداده‌ها)

سلاح هاي گرم

(فراداده‌ها)

سلاح هاي کشتار جمعي

(فراداده‌ها)

سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌

(فراداده‌ها)

سلاح‌ هاي‌ ميکروبي‌

(فراداده‌ها)

سلاح‌ هاي‌ هسته‌اي‌

(فراداده‌ها)

موشک ها

(فراداده‌ها)

تجارت‌ اسلحه‌

تحريم‌ تسليحاتي‌

دلالان‌ اسلحه‌

صنايع‌ نظامي‌

فناوري‌ تسليحاتي‌

قاچاق‌ اسلحه‌

قدرت‌ تسليحاتي‌

کنترل‌ تسليحات‌

مسابقه‌ تسليحاتي‌

هزينه‌ هاي‌ تسليحاتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , تهمت‌ , قاچاق‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , تسليحات‌[1] , مصاحبه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موشک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , موشک ها , سوخت مايع , موشكهاي فضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سلاحهاي شيميايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ ميکروبي‌ , فناوري‌ شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 قسمت اول، بمب افكن هاي انگليسي

سلاح جهنمي، بمب افكن ها در جنگ دوم جهاني

[منبع الکترونیکی] : قسمت اول، بمب افكن هاي انگليسي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پاشا محمدي رفيع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ , عکس‌ ها , هواپيما ها , تسليحات‌[1] , موشک ها , بمب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد عباسي اشلقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشر , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , تروريسم‌ , تسليحات‌[1] , دموکراسي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1] , سلاح هاي کشتار جمعي , اتحاديه اروپا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا زارعي، احد جهانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , پژوهش‌ و توسعه‌ , تفنگ , پرانرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احد جهانيان، عليرضا زارعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , پژوهش‌ و توسعه‌ , تفنگ , پرانرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام قنبري، امين كريميان، علي اكبر هاشمي پور رفسنجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , پژوهش‌ و توسعه‌ , موشک ها , اشتعال , پرانرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول گلستانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , نيروهاي‌ مسلح‌ , انقلاب‌ فناوري‌ , فناوري‌ , اصلاح الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر دانش آشتیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , سياست‌ مداران‌ , دفاع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.