مرور اصطلاحنامه روابط خارجي‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

روابط استراتژيک‌

(فراداده‌ها)

روابط اطلاعاتي‌

(فراداده‌ها)

روابط اقتصادي‌

(فراداده‌ها)

روابط بازرگاني‌

(فراداده‌ها)

روابط سياسي‌

(فراداده‌ها)

روابط فرهنگي‌

(فراداده‌ها)

روابط نظامي‌

(فراداده‌ها)

روابط کنسولي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24

رابطه ایران و آمریكا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده‏؛ مصاحبه شونده: منوچهر محمدى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , ايران , دولت‌ , رفتار سياسي‌ , روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , ايران , قرارداد ها , روابط خارجي‌[1] , روابط سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , ايران , رودخانه‌ ها , روابط خارجي‌[1] , روابط سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ملك زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1] , مذاکرات‌ ديپلماتيک‌ , منافع ملي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عباس بصير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , ايران , روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1] , خاورميانه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقدي بر نقد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علی پیروز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , ايران , برخورد سياسي‌ , روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود واعظی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ‌ سرد , روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود شوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم متقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ بين‌المللي‌[1] , روابط خارجي‌[1] , همکاري منطقه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد نقیب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط خارجي‌[1] , سياست‌ خارجي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 24