مرور اصطلاحنامه مرز هاي‌ بين‌ المللي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

قلمرو حکومت‌

(فراداده‌ها)

قلمرو دريايي‌

(فراداده‌ها)

قلمرو زميني‌

(فراداده‌ها)

قلمرو هوايي‌

(فراداده‌ها)

تجاوز مرزي‌

رواديد[2]

گمرک‌

واگذاري‌ قلمرو

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي بهمني قاجار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افغانستان , ايران , اسناد , مرزها , تعيين‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌ , روابط خارجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحقيق دربارة برخي از سرزمين‌هاي مرزي ايران و هند بر مبناي شاهنامه فردوسي

قلمرو خاندان رستم

[منبع الکترونیکی] : تحقيق دربارة برخي از سرزمين‌هاي مرزي ايران و هند بر مبناي شاهنامه فردوسي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي غروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , هند , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلیج همیشه فارس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌ , ايران , کشورهاي حوزه خليج فارس , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهراب عسكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , جغرافياي‌ سياسي‌ , قلمرو دريايي‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌ , منافع ملي , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحولات ژئوپليتيکي حاکميت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف زين العابدين، زهرا شيرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , دولت‌ , دموکراسي‌[2] , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌ , جهاني شدن , حاكميت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، زهرا احمدي پور، سيدعباس احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , ايران , تركمنستان , روابط بين‌ الملل‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سلمان انصاري زاده، برزين ضرغامي، طهمورت حيدري موسلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقوام‌ و عشاير , کوچ‌ نشيني‌ , مهاجرت‌ , حکومت‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دره ميرحيدر، سهراب عسگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امارات متحده عربي , عراق , كويت ( كشور ) , جغرافياي‌ سياسي‌ , قلمرو زميني‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌ , انرژي‌ , منافع ملي , خليج فارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهادر زارعي، احمد پوراحمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , قانون‌ اساسي‌ , قلمرو حکومت‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسعد خضرزاده، منصور سليماني، محمدتقي رضويان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاچاق‌ , قلمرو دريايي‌ , مرز هاي‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16