مرور اصطلاحنامه رشد دانش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 43

سمت سپیده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی خدامیان آرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

متون‌ ادبي‌ , رشد دانش‌ , ليله‌ القدر , علم آموزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فایده فولکور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم‌ شناسي‌ , رشد دانش‌ , ايران , فولکور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی خلخالی، زهره شکیبایی و مهدي آندش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , معلمان , رشد دانش‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , فناوري اطلاعات , رشد علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

امام جواد (ع) و راز شهادت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس کوثری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آيات شهادت , اجرت بر تحمل شهادت , سيره‌ امامان‌ , رشد دانش‌ , امام جواد علیه السلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ا. ای. میخائیلوف، آر.اس. گیلیاروسکی؛ مترجم: پرویز مهاجر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد دانش‌ , برنامه‌هاي‌ علمي‌ , پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ , توليد علم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معرفي رويكرد "سناریو متمرکز بر تصمیم"

مقايسه روش هاي پيش بيني فناوري براي موسسات اقتصادي چند مليتي

[منبع الکترونیکی] : معرفي رويكرد "سناریو متمرکز بر تصمیم"

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجمان: مهدي نبي آبكنار، علي فتح الله زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد دانش‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت دانش از دريچه اي نو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه و تلخيص: عليرضا مقدسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد دانش‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ داده‌ ها , نظريه‌ مديريت‌ علمي‌ , رشد دانش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دانش افزایی و راه های آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس آئينه چي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهل , مطالعه‌ , تشويق‌ , رشد دانش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انگیزه دانش پژوهی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموختگان‌ , رشد دانش‌ , انگيزه‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 43