مرور اصطلاحنامه ايمني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ايمني‌ حرفه‌اي‌ +

(فراداده‌ها)

ايمني‌ حمل‌ و نقل‌

(فراداده‌ها)

ايمني‌ در خانه‌

(فراداده‌ها)

ايمني‌ معدن‌

(فراداده‌ها)

حفاظت‌ در برابر آتش‌ +

(فراداده‌ها)

حفاظت‌ در برابر اشعه‌

(فراداده‌ها)

آموزش‌ ايمني‌

ابزارهاي‌ ايمني‌ +

بلاياي‌ طبيعي‌

حوادث‌

فرار

کمک‌ هاي‌ اوليه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 109
مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی

مقررات ملی ساختمان ایران

[منبع الکترونیکی] : مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساختمان‌ سازي‌ , ايمني‌ , ساختمان‌ها , صنايع بهداشتي , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

مقررات ملی ساختمان ایران

[منبع الکترونیکی] : مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساختمان‌ سازي‌ , ايمني‌ , ساختمان‌ها , پيش‌بيني , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبحث هفتم: پی و پی سازی

مقررات ملی ساختمان ایران

[منبع الکترونیکی] : مبحث هفتم: پی و پی سازی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استانداردها , ساختمان‌ سازي‌ , ايمني‌ , ساختمان‌ها , پيش‌بيني , پي , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مقررات ملی ساختمان ایران

[منبع الکترونیکی] : مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساختمان‌ سازي‌ , آتش‌سوزي‌ , ايمني‌ , ساختمان‌ها , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل

مقررات ملی ساختمان ایران

[منبع الکترونیکی] : مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساختمان‌ سازي‌ , ايمني‌ , ساختمان‌ها , پيش‌بيني , قوانين‌ و مقررات , پدافند غیر عامل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمانها

مقررات ملی ساختمان ایران

[منبع الکترونیکی] : مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمانها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساختمان‌ سازي‌ , ايمني‌ , ساختمان‌ها , پيش‌بيني , سازه ها , پايداري , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کمیسیون استاندارد آسانسور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استانداردها , ايمني‌ , آسانسور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حوادث مهم صنعتی شرکت ملی گاز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايمني‌ , بهداشت‌ , حوادث‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نبی اله مهدوی پور؛ با همکاری اداره ایمن سازیمرکز مدیریت بیماری ها و مرکز بهداشت قم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايمني‌ , واکسيناسيون , واكسن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا آقارحیمی، مرضیه مستوفی، محترم جعفری، احمدرضا رئیسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بيماران‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , ايمني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 109