مرور اصطلاحنامه مهندسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مهندسي ارزش

(فراداده‌ها)

مهندسي زلزله

(فراداده‌ها)

مهندسي ژنتيک

(فراداده‌ها)

مهندسي مجدد

(فراداده‌ها)

مهندسي مکاترونيک

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ آب‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ برق‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ پتروشيمي‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ پليمر

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ دريا

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ رايانه‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ سيستم‌ ها

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ شيمي‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ صنايع‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ طراحي‌ محيط زيست‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ عمران‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ متالورژي‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ معدن‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ مواد

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ مکانيک‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ نساجي‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ هسته‌اي‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ هوا و فضا

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ کشاورزي‌

(فراداده‌ها)

مهندسي‌ کشتي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 59

جزوه نرم افزار Etabs 2013

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

طراحي‌ پروژه‌ , طراحي‌ رايانه اي‌ , مهندسي‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , سازه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مهندسی انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هنری پتروسکی؛ مترجم: سهیل مهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انسان , آموزش‌ ايمني‌ , مهندسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی چاپرک، حجت‌ الله حاجی‌ حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ , مهندسي‌ , سياست‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آنچه نومهندسان نمی دانند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین مجدفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تجربه‌ , مهندسي‌ , اشتغال , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: تنش و کرنش بارگذاری محوری

مقاومت مصالح

[منبع الکترونیکی] : : تنش و کرنش بارگذاری محوری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدرضا مطلبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ , مهندسي‌ عمران‌ , مصالح ساختماني , سازه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[هیدرولیک]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيزيک‌ , مکانيک‌ سيالات‌ , مهندسي‌ , مهندسي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پروژه درس اقتصاد مهندسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی وجودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , طراحي‌ پروژه‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , هزينه‌ هاي‌ عمراني‌ , مهندسي‌ , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی جعفری ریزی، علی شائمی برزکی، محمدحسین یارمحمدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , ارتباطات‌ , ارتباطات‌ اجتماعي‌ , شرکت‌‌ها , مهندسي‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , مديريت دانش , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: A Beginner’s Guide to Robotics Projects Using the PICmicro

PIC Robotics

[منبع الکترونیکی] : : A Beginner’s Guide to Robotics Projects Using the PICmicro

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Iovine

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مهندسي‌ , مهندسي‌ نرم‌ افزار , ربات‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محسن حسینی، یوسف علی نژاد برمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ , انرژي‌ الکتريکي‌ , مهندسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 59