مرور اصطلاحنامه پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

شاخص‌ هاي‌ فرهنگي‌ +

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 81
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل صابر کیوج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيرمنگام , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , برساخت گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ ملل و فرهنگ ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی سلطان محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملل‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ ملي‌ , نظريه هاي فرهنگي , فرهنگ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 جایگاه زبان فارسی در جهان نوین فناوری اطلاعات

زبان فارسی در رایا سپهر

[منبع الکترونیکی] : جایگاه زبان فارسی در جهان نوین فناوری اطلاعات

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی عاصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , واج‌ شناسي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , ادبيات‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مراكز فرهنگی اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اجتماعي‌ , مراکز پژوهش‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , مراکز فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ميرزايي، جبار رحماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , ايرانيان‌ , شرق‌ شناسي‌ , سفرنامه‌ ها , استبداد , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , روايت +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ علمي‌[1] , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قوت و ضعف مطالعات مستشرقان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: محمدهادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعات‌ حقوقي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , شرق شناسان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقي آزاد ارمكي، محمد بيكران بهشت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ فرهنگي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , تعارف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره تعارف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس خورشيدنام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ فرهنگي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , رفتار فرهنگي‌ , تعارف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رضازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه‌ اسلامي‌ , علوم‌ تجربي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , علوم انساني , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 81