مرور اصطلاحنامه صنايع‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعيسي رحيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , صنايع‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رشيدپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوضاع‌ فرهنگي‌ , تقاضاي‌ فرهنگي‌ , صنايع‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا فرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتدارگرايي‌ , نوگرايي‌[2] , صنايع‌ فرهنگي‌ , فيلسوفان , روشنفکري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رکود در اقتصاد فرهنگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خزائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد فرهنگ‌ , بودجه‌ فرهنگي‌ , صنايع‌ فرهنگي‌ , محصولات‌ فرهنگي‌[1] , نهاد هاي‌ فرهنگي‌ , سرمايه فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كنت تامپسون؛ مترجم: يونس شكرخواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي , نقد گرايي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , صنايع‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , نظريه هاي فرهنگي , حاكميت فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله ايوبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبردهاي‌ فرهنگي‌ , سينما , صنايع‌ فرهنگي‌ , صنعت‌ سينما , فيلم‌ هاي‌ سينمايي‌ , فيلم‌ هاي‌ هنري‌ , سياست‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.