مرور اصطلاحنامه فرهنگ‌ هاي‌ آفريقايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم رضايي، محمد مرندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , فرهنگ‌ هاي‌ آفريقايي‌ , گفتمان , سوبژكتيويته , مناطق مرزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان و دين در ادب آفريقايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد محمود محمد؛ مترجم: علي عليمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , زبان‌ هاي‌ آفريقايي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , فرهنگ‌ هاي‌ آفريقايي‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پري آزرم وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , فرهنگ‌ هاي‌ آفريقايي‌ , فرهنگ‌ هاي‌ اروپايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا مشکوة الدینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آفريقا , استعمار نو , فرهنگ‌ هاي‌ آفريقايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه