مرور اصطلاحنامه فعاليت‌ هاي‌ هنري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بيان‌ هنري‌

همکاري‌ هاي‌ هنري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: پرشان تشکر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Louis Armstrong [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Edward Hasse

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌ , موسيقي‌ دانان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Leonardo da Vinci [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ruth Saunders Magurn

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌ , نقاشي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Katharine Hepburn [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , بازيگران‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Judy Garland [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , آوازخوانان‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

John Wayne [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , بازيگران‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

John Huston [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , بازيگران‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Johann Sebastian Bach [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Hulton Deutsch

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌ , موسيقي‌ دانان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Jodie Foster [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , بازيگران‌ , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تأثیر امام بر فقه شیعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: یوسف صانعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , فعاليت‌ هاي‌ هنري‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , روحانيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12