مرور اصطلاحنامه فيلم‌ ها[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Jaws [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيلم‌ ها[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کاوشی در فیلم امید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابک والی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيلم‌ ها[2] , فيلم‌ هاي‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سینما در نگاه رهبری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: سید علی خامنه ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سينما , فيلم‌ ها[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مراتب فقهی مخاطبان سینما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باغستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجاب‌ , مخاطبان‌ , اخلاق‌ , سينما , فيلم‌ سازي‌ , فيلم‌ ها[2] , فقه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه