مرور اصطلاحنامه نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خرده‌ فرهنگ‌ ها

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ بومي‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ توده‌ ها

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ روستايي‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ روشنفکران‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ سنتي‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ شهري‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ فقر

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ ملي‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ هاي‌ اقليت‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ هاي‌ جاري‌

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ هاي‌ جديد

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ هاي‌ مسلط

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ هاي‌ وحدت‌ گرا

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ هاي‌ کثرت‌ گرا

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ وابسته‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا آقایی، نصرالله نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , معارف قرآن , ساختار اجتماعي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن فرهادی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اجتماعي‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , فساد اداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي زارعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فكر , عقلانيت معتدل وباور هاي قبلي , انسان و انديشه , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين اسلام , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فی علاقة الحضارات ببعضها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیر شفیق

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تمدن‌ , گفتگوي‌ فرهنگي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , نقش‌ فرهنگي‌ , نظريه هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شاهد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كشف ارزش هااز راه دين , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

یگانگی یا گوناگونی فرهنگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس خسروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نفوذ فرهنگي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , تحولات‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , يگانگي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كنت تامپسون؛ مترجم: يونس شكرخواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي , نقد گرايي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , صنايع‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ توده‌ ها , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , نظريه هاي فرهنگي , حاكميت فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم‌ شناسي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , خرده‌ فرهنگ‌ ها , فرهنگ‌ هاي‌ اقليت‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مهرداد عربستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11