مرور اصطلاحنامه هنر اروپا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Sculpture [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michele Vishny

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ مجسمه‌سازي‌ , تاريخ‌ هنر , حجاري‌ , مجسمه‌ سازي‌ , منبت‌ کاري‌ , هنر اروپا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

[اروپا]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروپا , تاريخ‌ , تاريخ‌ اروپا , جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , هنر اروپا , هنر و فرهنگ‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه سیاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , رمانتيسم‌ , نگارش‌ , واقع‌ گرايي‌ , هنر اروپا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه سیاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمانتيسم‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , متون‌ ادبي‌ , واقع‌ گرايي‌ , هنر اروپا , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام مقدادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , جهان‌ سوم‌ , هنر[1] , هنر اروپا , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا امیر حاجبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هنر اروپا , هنرمندان‌ , هنر هاي‌ نمايشي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فلسفه فلامنکو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامین روحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کولي‌ ها , جامعه‌ شناسي‌ هنر , فلسفه‌ هنر , هنر اروپا , هنرمندان‌ , موسيقي فلامنکو

منابع دیجیتالی :

مطالعه

از روی دست استاد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تابلوهاي‌ نقاشي‌ , نقاشي‌ , هنر اروپا

منابع دیجیتالی :

مطالعه