مرور اصطلاحنامه جشنواره ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جشنواره‌ هاي‌ تاتر

(فراداده‌ها)

جشنواره‌ هاي‌ فيلم‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

وقف، چشمه هميشه جاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان اوقاف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احسان , عکس‌ ها , وقف‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , جشنواره ها , منشورات سازمان اوفاف و امور خیریه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حكايات ماندگار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان اوقاف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حکايت‌ + , داستان‌ , وقف‌ , جشنواره ها , منشورات سازمان اوفاف و امور خیریه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Festivals and Feasts [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ruth W. Gregory

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جشن‌ ها , فرهنگ‌ , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

گزارشي از برگزاري جشنواره ملي بهره وري ايرانيان

مسابقه بهره وری

[منبع الکترونیکی] : گزارشي از برگزاري جشنواره ملي بهره وري ايرانيان

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , بهره وري‌ , توسعه‌ پايدار , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن هجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , مخاطبان‌ , داوري‌ , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نقد ادبي‌ , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: موره شین اللهیاری؛ مصاحبه شونده: باربارا کلوکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , محتوا , تحليل‌ محتوا , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: علی محمد حق شناس، جمال الدین اکرمی، نوش آفرین انصاری، شهرام اقبال زاده، شکوه حاجی نصرالله، مهدی حجوانی، مهدی کاموس، حسین شیخ الاسلامی، علی عباسی، علی اصغر سیدآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسین بکایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , نشر , کتاب‌ , توزيع‌ کتاب‌ , اينترنت , جشنواره ها , آموزش ديجيتالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مخاطبان‌ , بازيگران‌ , تاتر خياباني‌ , هنر هاي‌ نمايشي‌ , جشنواره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.