مرور اصطلاحنامه هنر سنتي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میترا موسیوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نهاوند , بازار , جهانگردي‌ , طراحي‌ معماري‌ , هنر ايراني‌ , معماري ايراني , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

و اما خنزر پنزرها...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

اصفهان , صنعت‌ جهانگردي‌ , صنايع‌ دستي‌ , هنر ايراني‌ , هنر سنتي , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: يحي رحمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

صنعت‌ جهانگردي‌ , حفظ ميراث‌ فرهنگي‌ , صنايع‌ دستي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , هنر ايراني‌ , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسين هاتفي فارمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

صنعت‌ جهانگردي‌ , صنايع‌ دستي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , هنر ايراني‌ , هنر سنتي , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سحر گل و مرغ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام دريابر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

نگارگري‌ + , هنر[1] , هنر ايراني‌ , هنرمندان‌ , هنر هاي‌ تجسمي‌ , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پوپك سليمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

يزد , صنايع‌ دستي‌ , صنعت‌ , بافندگي‌ , هنر[1] , هنر ايراني‌ , هنرمندان‌ , هنر سنتي , شعر بافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بوذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , نسخه‌ شناسي‌ , جلد سازي‌ , نقاشي‌ , هنر سنتي , مثني برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 خاتم سازي

هنرهاي سنتي ايران

[منبع الکترونیکی] : خاتم سازي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ستاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خاتم‌ کاري‌ , صنايع‌ دستي‌ , صنايع‌ دستي‌ چوبي‌ , هنر[1] , هنر هاي‌ تجسمي‌ , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی ندیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ هنر , صنايع‌ دستي‌ , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

هنر قدسی در فرهنگ ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین نصر؛ مترجم: سید محمد آوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هنرديني , فرهنگ‌ ايراني‌ , هنر اسلامي‌ , هنر بودايي‌ , هنر مذهبي‌ , هنر هندو , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 16