مرور اصطلاحنامه حقوق طبيعي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

در هوای حق و عدالت

[منبع الکترونیکی] : از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق بشر , عدالت‌ اجتماعي‌ , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جایگاه عدالت در حکومت نبوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی زمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنت نبوي , عدالت‌ اجتماعي‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , عدالت‌ , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميشل تروپه؛ مترجم: مجتبي واعظي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق (علم) , حقوقدانان‌ , مکتب‌ هاي‌ حقوقي‌ , فلسفه‌ حقوق‌ , حقوق طبيعي , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد مولانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عدالت علي ( ع ) , تاريخ‌ اسلام‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , نامه‌ ها , انديشه‌ سياسي‌ روسو , انديشه‌ سياسي‌ لاک‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ , سياست‌ , اسلام , حقوق طبيعي , کشورهاي غربي , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[حقوق طبيعى]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام مندي طبيعت , مکتب‌ حقوق‌ فطري‌ , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختيار انسان , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , فلسفه‌ حقوق‌ , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حق الترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , ويراستاري‌ , حق‌ التاليف‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق طبيعي , تصنيف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توفیق الفکیکی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفاظت‌ محيط زيست‌ , حيات‌ وحش‌ , احاديث‌ , حمايت حيوانات , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حق توسعه در نظريه و عمل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرجون سنگوپتا؛ مترجم: منوچهر توسلي جهرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , توسعه طلبي , حقوق طبيعي , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , حقوق‌ بشر , مکتب‌ تحققي‌ , مکتب‌ هاي‌ حقوقي‌ , اسلام‌[1] , جهاني شدن , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 31