مرور اصطلاحنامه نخست وزير

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

جامعه شناسی نخبه کشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی رضا قلی

موضوعات :

استبداد , ايران , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Pierre Elliott Trudeau [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Turner

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , تاريخ‌ امريکا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Paul Martin [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

George C. Perlin

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , تاريخ‌ امريکا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sir Robert Borden [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌ , فعاليت‌هاي سياسي , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sir John MacDonald [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌ , فعاليت‌هاي سياسي , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

William Lyon Mackenzie King [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌ , فعاليت‌هاي سياسي , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sir Charles Tupper [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فعاليت‌هاي سياسي , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sir Mackenzie Bowell [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فعاليت‌هاي سياسي , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Wilfrid Laurier [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌ , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Pierre Elliott Trudeau [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان ترنر

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌ , نخست وزير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15