مرور اصطلاحنامه نويسنده

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

چگونه نویسنده شویم؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: جواد محدثى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

interview

موضوعات :

نويسندگي‌ , نويسنده , انشاء

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد آذري ازغندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , هنر[1] , واقعيت , نويسنده , تصوير پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مستشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نويسندگان‌ , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قادری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , صورت‌ گرايي‌ , متون‌ ادبي‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , فلسفه‌ , تفسير , هرمنوتيک , نويسنده , مترجم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺪرﺳﯽ، ﻋﺎدل ﺑﻬﻨﺎم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نويسندگي‌ , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد طهماسبي، ندا امين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرديت , نثر , تاريخ بيهقي(کتاب) , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مريم خليلي جهان تيغ؛ نویسنده همکار: راجندر كمار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , داستان‌ , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري تلخابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار گرايي‌ , فراساختار گرايي , ساختار شکني , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژرف‌ ساخت‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , پيرنگ‌ , داستان‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , روايت + , بومي سازي , نويسنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سعيد حسام پور؛ نویسنده همکار: جواد دهقانيان, صديقه خاوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , اغراق‌ , طنز و مطايبه‌ + , نويسنده , طنز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15