مرور اصطلاحنامه نيتروژن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد ذوقي، محسن سعيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

زباله‌ ها , محيط زيست‌ , هوازي‌ شناسي‌ + , نيتروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فقط يك تريليون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آيزاك آسيموف؛ مترجم: محمود بهزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راديواکتيو , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌ , سلول‌هاي بنيادي , كربن ها , اتم , مولكول , نيتروژن , ژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فيروزه قاني دهكردي، عبدالله قاسمي پيربلوطي، بهزاد حامدي، فاطمه ملك پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌ها , دارو هاي‌ گياهي‌ , گياه شناسي , عصاره , بابونه , نيتروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الناز شادمهر، احمد گلچين، سعيد شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سولفات روي , نيتروژن , اوره , كلات آهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرزاد عليمحمدي، علي رضا ولدآبادي، جهانفر دانشيان، بهروز عارف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ کشاورزي‌ , روغن , نيتروژن , گياه كرچك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام شعاعي، فلورا رفيعي، علي كاشاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مواد غذايي , نيتروژن , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام عزيزي چاخرچمن، حسين مصطفايي، داوود حسن پناه، حمداله كاظمي اربط، مهرداد يارنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , نيتروژن , كودها , كلم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي فرامرزي، محمدباقر خورشيدي بنام، منوچهر فربودي، مهدي طاهرخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ميانه , برداشت‌ (کشاورزي‌) , روغن , نيتروژن , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي فرامرزي، سليمان جمشيدي، كوروش صيامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , كودها , نيتروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد سعيدي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , کشاورزي‌ , گياه شناسي , نخود , نيتروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48