مرور اصطلاحنامه قدرت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
تعیین کننده ای پنهان برای رفتار انسان

قدرت در برابر زور

[منبع الکترونیکی] : تعیین کننده ای پنهان برای رفتار انسان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دیوید آر. هاوکینز؛ مترجم: پارسا پهلوان زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ , رفتار انسان ها , معنويت , قدرت

قدرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برتراند راسل؛ مترجم: نجف دریابندری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم‌ سياسي‌ , قدرت‌ سياسي‌ , قوه‌ مجريه‌ , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قدرت ارتباطات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مانوئل کاستلز؛ مترجم: محمد آذری نجف آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , نظريه‌ هاي‌ ارتباطات‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , قدرت‌ اطلاعات‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره قدرت، گفتمان، آگاهی، تاریخ و فضا

درآمدی بر فوکو

[منبع الکترونیکی] : درباره قدرت، گفتمان، آگاهی، تاریخ و فضا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید هنرمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نظريه ي فوکو , تاريخ‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , گفتمان , فضا , قدرت , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزمایشی در دیگرگونی همه ارزشها

اراده معطوف به قدرت

[منبع الکترونیکی] : آزمایشی در دیگرگونی همه ارزشها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدریش نیچه؛ مترجم: محمدباقر هوشیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انسان و ارزش‌ها , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , پوچ‌گرايي‌ , فلسفه‌ , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

افسانه های قدرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارلوس کاستاندا؛ مترجمان: مهران کندری، مسعود کاظمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ساحران , ادبيات‌ ملل‌ , افسانه‌ , داستان‌ , شناخت‌ , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسلام و منطق القوة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين فضل الله

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتقاد , اسلام‌[1] , اخلاق اسلامي , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رفتارهاي سياسي در سازمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي قلي پور سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , رقابت‌ , رفتار سياسي‌ , سياست‌ , رفتار سازماني , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اش‍راف‍ی‍ت‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ج‍ان‍ات‍ان‌ پ‍وودی‍س‌؛ م‍ت‍رج‍م‌: ف‍رزی‍ن‌ آرام‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ثروت‌ , دنيا طلبي‌ , علوم‌ اجتماعي‌ , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اربابان جدید جهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان پیلجر؛ مترجمان: مهرناز شهابی، مهرداد ( خلیل ) شهابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم‌ اجتماعي‌ , جهاني شدن , قدرت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16