مرور اصطلاحنامه آگاهی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
درباره قدرت، گفتمان، آگاهی، تاریخ و فضا

درآمدی بر فوکو

[منبع الکترونیکی] : درباره قدرت، گفتمان، آگاهی، تاریخ و فضا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید هنرمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نظريه ي فوکو , تاريخ‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , گفتمان , فضا , قدرت , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم پوررضا، آذر طل، الهه توسلی، عباس رحیمی فروشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , بيماران‌ , بيمارستان‌ها , زنان‌ , بهداشت‌ , ديابت , دانشکده هاي علوم پزشکي , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیما رفیعی، ابوالقاسم پور رضا، حلیمه توحیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , زلزله‌ , آموزش , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مردعلی، فیض الله اکبری حقیقی، مصطفی حسینی، ابوالقاسم پوررضا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , بيمارستان‌ها , پرستاري‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , عفونت , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مجتبی میرحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ پزشکي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , ارتباط از راه دور , توسعه‌ فناوري‌ , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آگاهی کارکنان و عملکرد بیمارستان – 1391

مدیریت پسماند در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

[منبع الکترونیکی] : آگاهی کارکنان و عملکرد بیمارستان – 1391

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم زراعتکار و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , ارزشيابي‌[2] , مديريت پسماند , آگاهی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.