مرور اصطلاحنامه حق شاگرد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حق استاد

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قرائتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

آداب استاد , آداب تعليم و تعلم , آداب شاگرد , حق شاگرد , احاديث‌ , تفسير قرآن‌ , قرآن‌[1] , تحصيل علم , سال 1386

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آداب و وظائف معلم و شاگرد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب استاد , آداب شاگرد , حق استاد , حق شاگرد , معلم , نقش‌ معلم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوان كوزه‌گر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علي کريمي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

Story

موضوعات :

آداب استاد , حق شاگرد , کوزه‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دلیل احترام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احترام , حق شاگرد , وجود خدا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حقوق معلم و متعلم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي رحيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق استاد , حق شاگرد , سيره‌ معصومين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس اللّه صفرلکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق استاد , حق شاگرد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد طبسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب شاگرد , احترام , حق شاگرد

منابع دیجیتالی :

مطالعه