مرور اصطلاحنامه خانه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خانه در مسجد

(فراداده‌ها)

خانه مديون

(فراداده‌ها)

خانه مستطيع

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالناصر شجاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , سنندج , تقاضا , مدل هدانیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین آسایش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , رفاه‌ اجتماعي‌ , کلان شهر ها , امنيت‌ عمومي‌ , ارتقاء كيفيت زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , شهر ها , مدل هدانیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مورد شهر تهران

مدلی برای برنامه ریزی مسکن

[منبع الکترونیکی] : مورد شهر تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید ضرغام بروجنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , تراکم‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ , بودجه بندي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بحران مسكن در كلان شهر تهران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی کاظمی بیدهندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , خانه , جامعه‌ شهري‌ , کلان شهر ها , مديريت‌ بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احد رحمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل حاجی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , حق‌ مسکن‌ , مسكن مهر , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن شاطرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , خانه‌ سازي‌ , مديريت‌ مسکن‌ , قرارداد كنسرسيوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشید سیم بر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , فرار مغزها , اسکان‌ جمعيت‌ , رشد جمعيت‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , حق‌ مسکن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ویژگیهای مسکن از منظر اسلام (1)

مسکن اسلامی

[منبع الکترونیکی] : ویژگیهای مسکن از منظر اسلام (1)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی فجری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب خانه , خانه , خانه‌ سازي‌ , مسکن‌[1] , نياز هاي‌ انساني‌ , معماري‌ اسلامي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 23