مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ ملل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادبيات غرب

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ آفريقا

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ امريکاي‌ لاتين‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ انگلوساکسون‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ بيزانس‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ روسي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ ژرمن‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ شرق‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ فرانسوي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ قرون‌ وسطي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ هند و آريا

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 1951

جلاد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرلاگر کویست؛ مترجم: محمود کیانوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

آدمهای بی شناسنامه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: رضا همراه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

حیوانات را دست کم نگیرید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: رضا همراه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , حيوانات , حمايت حيوانات

داستان های ارمنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الکساندر شیروان زاده، ناردوس، تومانیان، سواگ؛ مترجم: هایک کاراکش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ارمني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنتون چخوف؛ مترجمان: رضا آذرخشی، هوشنگ رادپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

پرونده اداری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: فیض مرندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

ما الاغها!..

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: بهرنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

خری که مدال گرفت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: رضا همراه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

طبق مقررات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: رضا همراه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

شهردار نمونه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیز نسین؛ مترجم: پروین صمیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

تعداد نتایج : 1951