مرور اصطلاحنامه انواع‌ ادبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادبيات روايي

(فراداده‌ها)

ادبيات زنان

(فراداده‌ها)

ادبيات مهاجرت

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ تاريخي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ تمثيلي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ حماسي‌ +

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ حکمي‌واخلاقي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ ديني‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ سياسي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ عامه‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ عرفاني‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ علمي‌ و فلسفي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ غنايي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ وصفي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ کنايي‌

(فراداده‌ها)

اعتذار

(فراداده‌ها)

افسانه‌

(فراداده‌ها)

بحر طويل‌

(فراداده‌ها)

تراژدي‌

(فراداده‌ها)

تراژدي‌ کمدي‌

(فراداده‌ها)

ترجيع‌‌ بند

(فراداده‌ها)

ترسلات‌

(فراداده‌ها)

ترکيب‌بند

(فراداده‌ها)

تصنيف‌

(فراداده‌ها)

چهار پاره‌

(فراداده‌ها)

چيستان‌

(فراداده‌ها)

حبسيه‌ ها

(فراداده‌ها)

حسن‌ مقطع‌

(فراداده‌ها)

حکايت‌ +

(فراداده‌ها)

خاطرات‌

(فراداده‌ها)

داستان‌

(فراداده‌ها)

دو بيتي‌

(فراداده‌ها)

رباعي‌

(فراداده‌ها)

سرگذشت‌ نامه‌ ها

(فراداده‌ها)

سفرنامه‌ ها

(فراداده‌ها)

شريطه‌

(فراداده‌ها)

شعر

(فراداده‌ها)

شعر آزاد[1]

(فراداده‌ها)

غزل‌

(فراداده‌ها)

فرد (انواع‌ ادبي‌)

(فراداده‌ها)

فيلم‌ نامه‌ ها

(فراداده‌ها)

قصه‌ +

(فراداده‌ها)

قصيده‌

(فراداده‌ها)

قطعه‌

(فراداده‌ها)

گزارش‌ ها

(فراداده‌ها)

لطيفه‌

(فراداده‌ها)

متل‌

(فراداده‌ها)

مثل‌ ها

(فراداده‌ها)

مثنوي‌

(فراداده‌ها)

مدحيات‌

(فراداده‌ها)

مرثيه‌ ها

(فراداده‌ها)

مستزاد

(فراداده‌ها)

مسمط

(فراداده‌ها)

مفاخرات‌

(فراداده‌ها)

مقاله‌ ها

(فراداده‌ها)

مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) +

(فراداده‌ها)

ملودرام

(فراداده‌ها)

مناظرات‌

(فراداده‌ها)

مناقب‌

(فراداده‌ها)

نثر

(فراداده‌ها)

نظم‌

(فراداده‌ها)

نمايشنامه‌ها

(فراداده‌ها)

وقيح‌ نگاري‌

(فراداده‌ها)

کمدي‌

(فراداده‌ها)

تخلص‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 271

110 جمله ناب از دکتر شریعتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انواع‌ ادبي‌ , نثر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم ایجادی، مجید مهرابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , انواع‌ ادبي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نشريات‌ ادواري‌ , انواع‌ ادبي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Short Story [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David Madden

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , انواع‌ ادبي‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Novel [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David Madden

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , انواع‌ ادبي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم دانشگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انواع‌ ادبي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , مثنوي‌ , ادب‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان فارسی، زبان همدلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی‌محمد مؤذنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ , انواع‌ ادبي‌ , شاعران‌ , عرفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی قطعه ای منسوب به فردوسی

گناه بخت من است این گناه دریا نیست

[منبع الکترونیکی] : بررسی قطعه ای منسوب به فردوسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد بشری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , انواع‌ ادبي‌ , شاعران‌ , قطعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهره كائدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , انواع‌ ادبي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد انواع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر پايور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , انواع‌ ادبي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 271