مرور اصطلاحنامه نويسندگان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16

Mufti Mohammad Abbas [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ ها , نويسندگان‌ , استادان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 نويسنده و نويسندگى

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

[منبع الکترونیکی] : نويسنده و نويسندگى

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحيم موگِهى (شميم)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , پيام‌ , عناصر ارتباطي‌ , نويسندگان‌ , نويسندگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انتشار كتاب اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا عباسي نك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاليف‌ , نويسندگان‌ , چاپ‌ , نشر , کتاب‌ , پروانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی آذرشب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , اديبان‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بتول مشکین فام

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , حمدانيان‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

من ألف فی الحج من أهل هجر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد الکنانی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ موضوعي‌ , نويسندگان‌ , حج‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انتشار كتاب اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا عباسي نك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نويسندگي‌ , نويسندگان‌ , چاپ‌ , ناشران‌ , نشر , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ ثبت‌ , پروانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معالم العلماء

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابن شهرآشوب

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فهرست‌ ها[1] , کتابشناسي‌ موضوعي‌ , نويسندگان‌ , تشيع‌ , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سي و نه پله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان بوكان؛ مترجم: جواد ميركريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نبيل قدوري حسني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ اسلام‌ , تاريخ‌ نگاري‌ , تاريخ‌ نگاري‌ اسلامي‌ , سيره‌ نبوي‌ , سيره‌ نويسي‌ , عصر نبوت‌ , کتابشناسي‌ ها , نويسندگان‌ , تشيع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16