مرور اصطلاحنامه خوش‌ نويسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خط

(فراداده‌ها)

نقاشي‌ خط

(فراداده‌ها)

هنر قطاعي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 53

خوشنویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پوریا کیانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راهنما ها , خوش‌ نويسي‌ , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نستعلیق - شکسنه نستعلیق - نسخ و ثلث

آموزش نوین خط تحریری

[منبع الکترونیکی] : نستعلیق - شکسنه نستعلیق - نسخ و ثلث

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی اسماعیلی مود

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط ثلث‌ , خط نستعليق‌ , خط نسخ‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط شکسته نستعليق , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به ترگیب در نستعلیق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر احمد فلسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش خوشنویسی انگلیسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید رضایی مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب نگارش , زبان‌ انگليسي‌ , نوشتن‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ هنر , خط ثلث‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خوش‌ نويسي‌ , خط , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: اجزایی ترکیبی و تزئینی

هنر نسخه خطی نویسی

[منبع الکترونیکی] : : اجزایی ترکیبی و تزئینی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چندر شیکهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , خوش‌ نويسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهي به كتاب ميراث جاويد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام زنجانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط نستعليق‌ , خوش‌ نويسي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , خوش نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش خوشنويسي انگليسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهيه كننده: وحيد رضايي مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب نگارش , زبان‌ انگليسي‌ , نوشتن‌ , خوش‌ نويسي‌ , خط , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خوشنویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل رشوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خوش‌ نويسي‌ , صنايع‌ دستي‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 53