مرور اصطلاحنامه طراحي‌ قالي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

قالی ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیل ادواردز؛ مترجم: مهین دخت صبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان كرمان , كرمان , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌ , هنر ايراني‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قالی ایرانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ فرش‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طراحی فرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ دستي‌ , صنعت‌ فرش‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سبکهای تولید فرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پربن لیبترا؛ مترجم: عبدالله احراری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنعت‌ فرش‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ فرش‌ , صنايع‌ دستي‌ تزييني‌ , صنايع‌ دستي‌ تلفيقي‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌ , هنر اسلامي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درباره قالی و نقش قالی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ هنر , طراحي‌ قالي‌ , قالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سبک های تولید فرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله احراری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ فرش‌ , طراحي‌ قالي‌ , قالي‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.