مرور اصطلاحنامه فضانوردي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 44

تصوير شما روي ماه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصوير ماه , فضانوردي , ماه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mars space program [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , فناوري فضايي , فضانوردي , مريخ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mars Pathfinder [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , مهندسي‌ هوا و فضا , فناوري فضايي , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mars Global Surveyor [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , مهندسي‌ هوا و فضا , فناوري فضايي , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Jim Bell

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , مهندسي‌ هوا و فضا , فناوري فضايي , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mars Climate Orbiter [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mariner [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Dennis L. Mammana

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Magellan spacecraft [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Lunar Orbiter [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماموريت‌ , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

John Glenn [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , فضانوردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 44