مرور اصطلاحنامه ادراك

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آلام

(فراداده‌ها)

ادراك الهي

(فراداده‌ها)

ادراك انسان

(فراداده‌ها)

ادراك بسايط

(فراداده‌ها)

ادراك تخييلي

(فراداده‌ها)

ادراك جزئيات

(فراداده‌ها)

ادراك حسن وقبح

(فراداده‌ها)

ادراك حسي

(فراداده‌ها)

ادراك خارق العاده

(فراداده‌ها)

ادراك ذات الله

(فراداده‌ها)

ادراك سعادت عقلي

(فراداده‌ها)

ادراك صفات الله

(فراداده‌ها)

ادراك ظني

(فراداده‌ها)

ادراك عادي

(فراداده‌ها)

ادراك عالم غيب

(فراداده‌ها)

ادراك عقلي

(فراداده‌ها)

ادراك علمي

(فراداده‌ها)

ادراك قبيح

(فراداده‌ها)

ادراك كليات

(فراداده‌ها)

ادراك مجردات

(فراداده‌ها)

ادراك محسوسات

(فراداده‌ها)

ادراك معاني عقلي

(فراداده‌ها)

ادراك معدوم

(فراداده‌ها)

ادراك معقول

(فراداده‌ها)

درك شهودي

(فراداده‌ها)

شعور فاعل

(فراداده‌ها)

غم

(فراداده‌ها)

لذت

(فراداده‌ها)

قواي مدركه

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 38
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم رحیمی بالوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام , ادراك , عالم عقل , فهم , مستقلات عقلي , عقل‌ , کارآمدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مورد مطالعه سازمان مدیریت منابع آب ایران

تأثیر ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی

[منبع الکترونیکی] : مورد مطالعه سازمان مدیریت منابع آب ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرخ قوچانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , کارآفريني , بخش‌ دولتي‌ , ادراكات محيطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هماهنگی: معیار صحت (قسمت دوم)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمد اعرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , هماهنگي‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: فاطمه نصر اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , کودکان‌ , گروه‌ هاي‌ سني‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , طنز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قلب در قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تقی مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , ادراك انسان , قرآن كريم , قلب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فقه الحدیث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نصيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , فقه الحَديث , درک‌ مطلب‌ , مفهوم‌ پردازي‌ , متون‌ احاديث‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عائشة یوسف المناعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , تصديق , تصور , نظريات , معرفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بينش انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمـدعلـي طاهـري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادراك , عقل نظري , قوانين عالم دنيا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مغز و ذهن (قدم اول)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنگوس جلاتلي؛ مترجم: عبدالرحمن نجل رحيم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادراك , حافظه‌ , روان‌ شناسي‌ , ذهن , هويت , مغز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تقی جعفری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , شناخت نفس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 38