مرور اصطلاحنامه انقلاب‌ فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

انقلاب فرهنگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آیت الله محمدرضا نکونام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم سیاسی , انقلاب‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , انقلاب‌ فرهنگي‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , انقلاب ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ISLAM S GIFTS TO THE WORLD [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جعل احكام , انقلاب‌ فرهنگي‌ , ملل‌ , اقتصاد اسلامي‌ , اسلام‌[1] , Ideology

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Islams Gifts [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اراده تشريع , انقلاب‌ فرهنگي‌ , اقتصاد , انديشه هاي‌ سياسي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , اسلام‌[1] , Ideology

منابع دیجیتالی :

مطالعه

در حاشيه «عروس ققنوس»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فولادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , فرهنگ‌ ديني‌ , نقد فيلم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد فولادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فرهنگي‌ , مديريت‌ فرهنگي‌ , عفت‌ , احياي‌ فرهنگ‌ , اوضاع‌ فرهنگي‌ , بحران‌هاي‌ فرهنگي‌ , عشق‌ , دولتمردان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دکتررضا داوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ ايران‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , دانشگاهها , فرهنگ‌ ديني‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , اسلام‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا گلی زواره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فرهنگي‌ , امويان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امام شناسي , خلافت , سيره‌ امامان‌ , انقلاب‌ سياسي‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , مبارزات‌ سياسي‌ , احاديث‌ , امام صادق علیه السلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد تقی مدرسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب‌ فرهنگي‌ , انقلاب‌ها , جمهوري‌ اسلامي‌ , سياست‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15