مرور اصطلاحنامه سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

عدالت‌ اجتماعي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16

سرمایه اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان فیلد؛ مترجم: احمدرضا اصغرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ شهروندي‌ , نظريه هاي اجتماعي , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید رضا سجادی، حمیدرضا مظاهری سیف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اديان , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , جنبش‌ هاي‌ اجتماعي‌ نوين‌ , سياست‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس چهاردولی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , کلان‌ + , سياست‌ گذاري‌ ارتباطات‌ , سياست‌ , سياست‌ گذاري‌ علوم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شواهدی از برنامه بازنشستگی در آفریقای جنوبی

سیاست اجتماعی و خانواده های گسترده

[منبع الکترونیکی] : شواهدی از برنامه بازنشستگی در آفریقای جنوبی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز همایون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقاي جنوبي , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , بازنشستگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم خاتم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه خدمات , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , کارگران‌ , حقوق‌ کارگران‌ , بيمه خدمات درماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر محمدرضا واعظ مهدوی، دكتر حسین راغفر، دكتر محمدمهدی ارایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماريان برتراند ... [و دیگران]؛ مترجم: هرمز همايون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقاي جنوبي , رفاه‌ اجتماعي‌ , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بيمه‌ بازنشستگي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کیومرث اشتریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , تجربه‌ , تجربه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , رفتار سياسي‌ , رياست‌ جمهوري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان برایانت؛ مترجمان: حسين طباطبایی علوی، طه نوراللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌ , جمعيت‌ , سياست‌ جمعيتي‌ , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , کنترل‌ جمعيت‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16