مرور اصطلاحنامه اشتراک‌ منابع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

هم‌ پوشاني‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسين قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراک‌ منابع‌ , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس عليدوستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , اشتراک‌ منابع‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اشتراک منابع

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراک‌ منابع‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , شبکه‌ هاي‌ رايانه‌ اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيروس علي دوستي؛ نویسنده همکار: ناديا حاجي عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراک‌ منابع‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , فهرست‌ ها[1] , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , فناوري اطلاعات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيروس علي دوستي؛ نویسنده همکار: مريم نظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراک‌ منابع‌ , کتابخانه‌ ها , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيروس علي دوستي؛ نویسنده همکار: مريم نظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراک‌ منابع‌ , کتابخانه‌ ها , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.