مرور اصطلاحنامه انتقال‌ اطلاعات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
راه حلي جهاني براي يك مسئله جهان

انتقال مدارك

[منبع الکترونیکی] : راه حلي جهاني براي يك مسئله جهان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردريك فرند؛ مترجم: ليدا تقي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , انتقال‌ اطلاعات‌ , شبکه‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی آقاحسنی، معصومه نجاریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , انتقال‌ اطلاعات‌ , ابزارهاي‌ تحليل‌ اطلاعات‌ , مدارك‌ پزشكي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرناز معصومی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ اطلاعات‌ , دارو ها , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آکادمی ملی علوم امریکا؛ مترجم: حسن احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , انتقال‌ اطلاعات‌ , قدرت‌ اطلاعات‌ , اقتصاد دانايي‌محور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید امیدوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ اطلاعات‌ , ابزارهاي‌ تحليل‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فن آوری اطلاعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , انتقال‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ چند رسانه‌ اي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیگئو مینووا؛ مترجم: ناصر ایرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ قرون‌ وسطي‌ , احياي‌ زبان‌ , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , ادبيات‌ قرون‌ وسطي‌ , انتقال‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دانش گستری در تمدن اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد صاحبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش هاي نوين , طبقه بندي علوم قرآني , انتقال‌ اطلاعات‌ , جنبش‌ هاي‌ آموزشي‌ , رشد دانش‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , مطالعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن جعفرياني، حبيب الله دعايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , انتقال‌ اطلاعات‌ , پژوهش‌ در ارتباطات‌ , پيام‌ , عناصر ارتباطي‌ , ويروس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فرشته حاج محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ اطلاعات‌ , اقتصاد , ماليات‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.