مرور اصطلاحنامه راهبرد هاي‌ ارتباطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
گذري بر وضعيت موجود، درنگي بر وضعيت مطلوب

مديريت رسانه

[منبع الکترونیکی] : گذري بر وضعيت موجود، درنگي بر وضعيت مطلوب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد جهانشاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ ارتباطات‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , روان‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , توسعه‌ ارتباطات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عطافر ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي محمد محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , گفتمان , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 شرکت ایران خودرو

مدل ارتباطات مدیران و کارکنان

[منبع الکترونیکی] : شرکت ایران خودرو

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز قلیچ لی، محسن ایمانی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ ارتباطات‌ , ارتباطات‌ جمعي‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی سنخ شناسی روابط کار

سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها

[منبع الکترونیکی] : نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی سنخ شناسی روابط کار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جهانیار بامداد صوفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , شرايط کار , مديريت‌ ارتباطات‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

«مدیریت مچ گیری» M.C.A

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد مردآزادناو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ نظارت‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا احمدی مهربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , وابستگي‌ متقابل‌ اقتصادي‌ , ميزان‌ اعتماد , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اگر مدیر نیستی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد مردآزادناو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ ارتباطات‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تمرین هنر گوش دادن (1)

مؤلفه های ارتباطات یاری بخش

[منبع الکترونیکی] : تمرین هنر گوش دادن (1)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیما قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ دوسويه‌ , مديريت‌ ارتباطات‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , شنيدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 همدلی و ایجاز در گفتار (2)

مولفه های ارتباطات یاری بخش

[منبع الکترونیکی] : همدلی و ایجاز در گفتار (2)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیما قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , مديريت‌ ارتباطات‌ , همدلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20