مرور اصطلاحنامه عناصر ارتباطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پيام‌

(فراداده‌ها)

فرستنده‌

(فراداده‌ها)

گيرنده‌

(فراداده‌ها)

معني‌

(فراداده‌ها)

بازخورد

رمز گذاري‌

رمز گشايي‌

مجراهاي‌ ارتباطي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 نويسنده و نويسندگى

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

[منبع الکترونیکی] : نويسنده و نويسندگى

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحيم موگِهى (شميم)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , پيام‌ , عناصر ارتباطي‌ , نويسندگان‌ , نويسندگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي اصغر ميرباقري فرد، زهره اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خطاب , ندا , مثنوي‌ , عناصر ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي‌ ابزري، مهديه نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر ارتباطي‌ , عوامل‌ فردي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , جنسيت‌ , مشکلات‌ ارتباطي‌ , حل تعارض رواني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن جعفرياني، حبيب الله دعايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , انتقال‌ اطلاعات‌ , پژوهش‌ در ارتباطات‌ , پيام‌ , عناصر ارتباطي‌ , ويروس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم حسيني انجداني، زهرا درويزه، زهره خسروي، مه سيما پورشهرياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نوجوانان‌ , نماد , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , عناصر ارتباطي‌ , نشانه‌ (ارتباطات‌) , هويت‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرناز سعادت، افسانه مظفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پست‌ الکترونيکي‌ , عناصر ارتباطي‌ , وسايل‌ ارتباطي‌ , پيامک , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بشير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , معني‌ شناسي‌ , همانند سازي‌ , پيام‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , عناصر ارتباطي‌ , نظريه‌ هاي‌ ارتباطات‌ , ارتباطات‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.