مرور اصطلاحنامه کنش‌ ارتباطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
رويکردي تطبيقي – انتقادي

روي آورد قرآني دعوت،کنش ارتباطي هابرماس و نظريه دريافت هال

[منبع الکترونیکی] : رويکردي تطبيقي – انتقادي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمدعلي غمامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جدال , رمز گذاري‌ , رمز گشايي‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , حکمت‌ متعاليه‌ , حکمت‌ نظري‌ , فطرت , خطابه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رحمان زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , کنش‌ ارتباطي‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , جهاني شدن , فضاهاي مجازي , شبكه هاي اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین فاطمی، مریم درپر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شخصيت‌ پردازي‌ , نظم‌ , نقد ادبي‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , روايت شناسي , منظومه‌ خسرو و شيرين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيومرث حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ , کنش‌ ارتباطي‌ , کنش‌ سياسي‌ , کنش‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , رزمايش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نيروها

الفباي فيزيك

[منبع الکترونیکی] : نيروها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قوي , کنش‌ ارتباطي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ارتباطات میان فردی اثربخش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر فرهنگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کنترل یا تنظیم رابطه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , کنش‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیر بوردیو؛ مترجم: محمدرضا فرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , پايگاه‌ اجتماعي‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , ورزش‌ , کارکرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي لياقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , پزشکان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن خجسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راديو , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , کنش‌ ارتباطي‌ , مخاطبان‌ , موسيقي‌ , غنا , تهيه کنندگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16