مرور اصطلاحنامه فنون‌ اندازه‌ گيري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

فنون‌ سياهه‌ برداري‌

(فراداده‌ها)

فنون‌ گروه‌ سنجي‌

(فراداده‌ها)

معيار هاي‌ فيزيکي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی سبحان اللهی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , دولت‌ , اندازه‌گيري‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اندازه‌گيري‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , سرمايه هاي انساني , سرمايه فكري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , مهندسي‌ الکترونيک‌ , مهندسي‌ برق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , پژوهش‌ کاربردي‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , ميثاق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ریاضیات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

qa

موضوعات :

درس‌ حسابان‌ , درس‌ رياضيات‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عمليات گرايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان الستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسايل فلسفي , نظريه‌ عمليات‌ گرايي‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هفت اقليم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين پاپلي يزدي، روح انگيز جهانباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افلاك , جغرافيا , کره‌ زمين‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عرفان اعظمی منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کره‌ زمين‌ , هندسه‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج نوروش؛ نویسندگان همکار: امین ناظمی، مهدی حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سود , فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: زهرا گويا؛ نویسنده همکار: ليلا قدكساز خسروشاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , درس‌ رياضيات‌ , فنون‌ اندازه‌ گيري‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.