مرور اصطلاحنامه نوآوري‌ هاي‌ علمي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 72

رازهای علمی برای نوجوانان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانسوا شریه؛ مترجم: کاظم فائقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نوجوانان‌ , اکتشافات‌ علمي‌ , پژوهش‌هاي‌ علمي‌[1] , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , بازي‌هاي‌ علمي‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی پارسامنش، شیوا مصلی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم اقتصاد , کاهش‌ هزينه‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدین فقیه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مديريت‌ , پژوهش‌ و توسعه‌ , مهندسي‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عصمت فاضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخصص , بهره وري‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری

[منبع الکترونیکی] : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر آزاد، ایمان ارشدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مالکیت فکری و توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژان لویی گوتال؛ مترجم: محسن صادقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبرد هاي‌ توسعه‌ , حقوق‌ معنوي‌ , ثبت‌ اختراع‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رافائل آمیت، کریستوف زوت؛ مترجمان: محمدرحیم اسفیدانی، مسعود کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , بهره وري‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حق اختراع محصول دارویی
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرهوشنگ فتحی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ معنوي‌ , ثبت‌ اختراع‌ , دارو سازي‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی

اقتصاد و بازرگانی جهان

[منبع الکترونیکی] : حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید بزرگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ معنوي‌ , ثبت‌ اختراع‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اتخاذ یک راهبرد عملی برای اجرایی کردن حقوق مالکیت فکری الزامی است

نگاهی به اولین همایش بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری

[منبع الکترونیکی] : اتخاذ یک راهبرد عملی برای اجرایی کردن حقوق مالکیت فکری الزامی است

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ معنوي‌ , ثبت‌ اختراع‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 72