مرور اصطلاحنامه درک‌ مطلب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راضيه امينی، صديقه حاتمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول فقه , معني‌ شناسي‌ , درک‌ مطلب‌ , درک‌ مطلب‌ , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معرفی واژگان تخصصی تفهم [1]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز رضایی منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقل نظري , درک‌ مطلب‌ , درک‌ مطلب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گیتی نیوندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سهولت يادگيري , زبان‌ فارسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , يادگيري‌ , اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ + , درک‌ مطلب‌ , فرآيند هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

محدودیت های معرفت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلرد کواین؛ مترجم: هاله لاجوردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كشف حضوري , معرفت , شناخت‌ شناسي‌ , درک‌ مطلب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: صغري برزگري؛ نویسنده همکار: حميدطاهر نشاط دوست, حسين مولوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , درک‌ مطلب‌ , روان‌ شناسي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسين كارشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , درک‌ مطلب‌ , روان‌ شناسي‌ , فرآيند هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.