مرور اصطلاحنامه مفهوم‌ پردازي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

شناخت‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران رضوانی، محمد اصلاحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , بانکداري‌ , بانک‌ها , مفهوم‌ پردازي‌ , تجارت الکترونيکي , مديريت دانش , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فقه الحدیث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نصيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , فقه الحَديث , درک‌ مطلب‌ , مفهوم‌ پردازي‌ , متون‌ احاديث‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مرتضوی، محمدرضا مالکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , خط مشي‌ ها , رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , مديريت‌ اداري‌ , افکار عمومي‌ , مفهوم‌ پردازي‌ , سازمان‌هاي غير دولتي , توسعه‌ برون‌زا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان رهبر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , سازمان‌ , خرد گرايي‌ , مفهوم‌ پردازي‌ , سازمان‌هاي غير دولتي , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن دانایی فرد، میثم لطیفی، ولی الله نقی پورفر، اصغر مشبکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رده‌ شناسي‌ + , طبقه‌ بندي‌ سازماني‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انضباط , مفهوم‌ پردازي‌ , مديريت اسلامي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرمحمد گلابي، حميد خدادادحسيني، مهران رضواني، جهانگير يداللهي فارسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار يابي‌ , صنايع‌ غذايي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مفهوم‌ پردازي‌ , صنايع کوچک , صنايع متوسط , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش الگویی در تربیت اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا قائمی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقدامات تأميني تربيتي , دين وتربيت , الگوهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , يادگيري‌ , مفهوم‌ پردازي‌ , يادگيري‌ ديداري‌-شنيداري‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه