مرور اصطلاحنامه علوم تربيتي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 206

مقدمات مدیریت آموزشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی علاقه بند

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ آموزشي‌ , علوم تربيتي , مدیریت عمومی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كتاب يتدارس اللانطباعات المعكوسة عن التربية

لاءات التربية

[منبع الکترونیکی] : كتاب يتدارس اللانطباعات المعكوسة عن التربية

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعظيم كريمي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اهداف تربيت , آموزش‌ نيروي انساني‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , تربيت‌ , علوم تربيتي , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفه آموزش و ژرورش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عیسی ابراهیم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , فلسفه‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

والد متفکر کودک متفکر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرنا بی شر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , علوم تربيتي , آموزش , آداب تربيت فرزند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تا ستاره، تا خدا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , علوم تربيتي , آموزش كودكان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بهشت دنيا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , علوم تربيتي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلا مرتضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , پردازش‌ اطلاعات‌ , سازماندهي‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روشهای ارزشیابی کیفی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا کیامنش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مراقبت هاى تربيتى كودك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب تربيت فرزند , کودکان‌ , روان‌ شناسي‌ کودک‌ , علوم تربيتي , احكام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روش هاي تربيت ديني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحيم موگهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ مذهبي‌ + , مبلغان‌ مذهبي‌ , علوم تربيتي , تربيت ديني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 206