مرور اصطلاحنامه ژاپن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آكيتا

(فراداده‌ها)

اوئيتا

(فراداده‌ها)

اوتسو

(فراداده‌ها)

اوتسونوميا

(فراداده‌ها)

اوراوا

(فراداده‌ها)

اوزاكا

(فراداده‌ها)

اوكاياما

(فراداده‌ها)

تسوكوبا

(فراداده‌ها)

توتوري

(فراداده‌ها)

توكوشيما

(فراداده‌ها)

توكيو

(فراداده‌ها)

چينا

(فراداده‌ها)

ساپورو

(فراداده‌ها)

ساگا

(فراداده‌ها)

شيزوئوكا

(فراداده‌ها)

فوكوئوكا

(فراداده‌ها)

فوكوئي

(فراداده‌ها)

فوكوشيما

(فراداده‌ها)

كانازاوا

(فراداده‌ها)

كاواساكي

(فراداده‌ها)

كوبه

(فراداده‌ها)

كيوتو

(فراداده‌ها)

ماتسوئه

(فراداده‌ها)

ماتسويا

(فراداده‌ها)

موريوكا

(فراداده‌ها)

ميتو

(فراداده‌ها)

ناگازاكي

(فراداده‌ها)

ناگويا

(فراداده‌ها)

ناها

(فراداده‌ها)

هيروشيما

(فراداده‌ها)

يوكوهاما

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 143
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد شاملو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ژاپن , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیری در سینمای ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز دوایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ژاپن , تاريخ‌ سينما , فيلم‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

هنر و فرهنگ , ژاپن , فرهنگ‌ شرق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روایت از کوروساوا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید دهقانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ژاپن , سينما , صنعت‌ سينما , فيلم‌ نامه‌ نويسي‌ , فيلم نامه نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام آموزشی ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ژاپن , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه كولايي، ماندانا تيشه يار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , امنيت , انرژي‌ , چين , ‌ آسياي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا سماواتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , مديريت‌ , حسابداري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , قيمت‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , مديريت‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , الگوها , قرن بیست و یکم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبیات ژاپن از آغاز تا امروز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروهر فاضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , ادبيات‌ ملل‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرحدخت رسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , ادبيات‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 143