رؤياي تعبير شده (بازخوانی نمایشنامه «ایرانیان» اثر اشیل)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رؤياي تعبير شده (بازخوانی نمایشنامه «ایرانیان» اثر اشیل)

رؤياي تعبير شده (بازخوانی نمایشنامه «ایرانیان» اثر اشیل)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا داوري اردكاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌
ايرانيان‌
ادبيات‌ داستاني‌
ادبيات‌ ملل‌
نقد ادبي‌
نمايشنامه‌ها

پدیدآورندگان :

اشيل، ، 525-4، 456ق.م.(توصیفگر)
داوري، رضا، 1312-(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/657a35a9fa42aa11ff7d82d7610065b9.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName