وجه الرأسمالیة الجدید

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجه الرأسمالیة الجدید
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
عربی
کتاب الکترونیکی

وجه الرأسمالیة الجدید

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توفیق المدینی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ قرون‌ وسطي‌
نظام‌ سرمايه‌ داري‌
نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌
ليبراليسم‌ نو
کشورهاي غربي

پدیدآورندگان :

مديني، توفيق(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName