ضربان های ناموزون در دو قلب تپنده

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ضربان های ناموزون در دو قلب تپنده

ضربان های ناموزون در دو قلب تپنده

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام رضايی؛ مصاحبه شوندگان: سجاد حائری نيا، علي اكبر مهدوی فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاهها
وحدت‌ فرهنگي‌
حوزه‌ هاي‌ علميه‌

پدیدآورندگان :

رضائي مهر، حسن(توصیفگر)
رضايي، الهام(سرشناسه)
حائري نيا، سجاد(مصاحبه شونده)
مهدوي فر، علي اكبر(مصاحبه شونده)
حق پرست، سعيد(مصاحبه شونده)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName