دیدگاه توریست ها و برداشت کلی آنها در ارتباط با ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیدگاه توریست ها و برداشت کلی آنها در ارتباط با ایران

دیدگاه توریست ها و برداشت کلی آنها در ارتباط با ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران
شهر هاي‌ سياحتي‌
مراکز فرهنگي‌
جهانگردان‌
موزه‌ ها

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName