«جان و دل» روسي در مقام 57 در جهان قرار دارد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

«جان و دل» روسي در مقام 57 در جهان قرار دارد

«جان و دل» روسي در مقام 57 در جهان قرار دارد

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرگئي لسكوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طبقات‌ اجتماعي‌
نيروي‌ انساني‌
جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌
روسيه

پدیدآورندگان :

لسكوف، سرگئي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName