قرآن درباره اين که قسمت يا سرنوشت، تعيين کننده سرانجام افراد است، چه مي گويد؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرآن درباره اين که قسمت يا سرنوشت، تعيين کننده سرانجام افراد است، چه مي گويد؟

قرآن درباره اين که قسمت يا سرنوشت، تعيين کننده سرانجام افراد است، چه مي گويد؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آيات قرآن
سرنوشت انسان
قضا و قدر
ليله‌ القدر

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName