آيه «اقتربت الساعة و انشق القمر» از شعر «امروالقيس» كه مي‌گويد: «دفت الساعة و انشق القمر» اخذ شده است؟ همچنين آيه: «بل الساعة مدعوهم و الساعة ادهي و امر» از شعر امروالقيس كه مي‌گويد: «و اذا غاب عني ساعة كانت الساعة ادهي وامر» اخذ شده است؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آيه «اقتربت الساعة و انشق القمر» از شعر «امروالقيس» كه مي‌گويد: «دفت الساعة و انشق القمر» اخذ شده است؟ همچنين آيه: «بل الساعة مدعوهم و الساعة ادهي و امر» از شعر امروالقيس كه مي‌گويد: «و اذا غاب عني ساعة كانت الساعة ادهي وامر» اخذ شده است؟

آيه «اقتربت الساعة و انشق القمر» از شعر «امروالقيس» كه مي‌گويد: «دفت الساعة و انشق القمر» اخذ شده است؟ همچنين آيه: «بل الساعة مدعوهم و الساعة ادهي و امر» از شعر امروالقيس كه مي‌گويد: «و اذا غاب عني ساعة كانت الساعة ادهي وامر» اخذ شده است؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز قرآن
تحدي قرآن
علوم قرآني
ادبيات‌ عرب‌

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName